Traducciones oficiales en Toledo

Traduceri autorizate în Toledo

Centralizaţi serviciile lingvistice cu Verbálika: câştigaţi timp şi reduceţi costul

Cu Verbálika fiecare client este asistat personal de către unul din coordonatorii noştri de proiecete. Cu Verbálika vă asiguraţi o legătură directă între client şi înterprindere. În acelaşi timp, vă asiguraţi proiectul cu o calitate superioară.

Ce înseamnă o traducere oficială?

O traducere oficială autorizată se diferenţă de alte traduceri pentru că se reglează după o serie de caracteristice:

  • Este semnată şi ştampilată de un traducător oficial autorizat (denominat traductor- intérprete jurado).
  • Poartă o condiţie oficială în faţa autorităţilor.

Traducerile oficiale se predau numai imprimate datorată starea lor legală şi deoarece poartă semnătura şi ştampila traducătorului. Totuşi, pentru a înainta predarea documentelor, se pot trimite clientului scanate, chiar dacă nu poartă valabilitate legală.

  • Traducerile se predau imprimate si ştampilate la birourile noastre sau prin poştă.
  • o Verbálika execută traduceri oficiale autorizate în Toledo cu orice combinaţie lingvistică şi orice tip de documente.
  • Totuşi, documentele originale pot fi trimise prin orice alt mediu (fax, email sau predate în mână).
traduccion legal en toledo

TRADUCERI OFICIALE ÎN TOLEDO – FAQ

Cine este împuternicit pentru a executa traduceri autorizate?

Traducătorii oficiali în Spania sunt traducătorii autorizaţi şi împuterniciţi de Ministerul Afacerilor Externe pentru a executa şi declara conţinutul documentului adevărat (traduceri autorizate, de drept, economice, generale, diplome…)

Care este obligaţia traducătorului autorizat?

Traducătorul oficial sau autorizat atestă ca traducerea executată este fidelă cu documentul original. O traducere autorizată nu este valabilă pentru a certifica sau legaliza originalul.

Este necesar legaliza traducerile oficiale sau autorizate?

Traducerea executată de un interpret sau traducător autorizat spaniol va avea valabilitate în orice teritoriu străin atâta timp cât este legalizat de Ministerul Afacerilor Externe din Madrid.

Facem traduceri autorizate în Toledo – TOATE LIMBILE