img_tradu_web_RO
Traducere literară: Se ocupă de textele literare în proză. Traducătorul preciză de un nivel superior de creativitate si competenţe literare deoarece scopul este de a menţine forma, stilul şi spiritul autorului de origine. Recomandată pentru:
 • poveşti
 • romane
 • piese de teatru
 • poezii, etc.
Traducere ştiinţifică-tehnică: Se ocupă de textele în cadrul ştiinţific aşa cum propriul nume indică. Traducerea tehnică se ocupă de textele din domeniul tehnic cum poate fi ingenieria, autoturismul sau electronica şi informatica. Recomandată pentru texte specializate:
 • manuale de instrucţiuni
 • ghide de utilizare
 • brevete
 • fişe tehnice, etc.
Traducere economică-financiară: Este o traducere care se desfăşoară într-un limbaj şi terminologie specifice. Traducerea economică-financiară este orientată spre un public mai limitat. Se ocupă de traducerea textelor specializate:
 • rapoarte
 • bilanţuri corporative
 • comunicate bancare
 • adunări de acţionişti,
Traducere comercială: Se ocupă de traducerea textelor care cuprind elemente publicitare şi comerciale. Cea mai mare determinaţie este asimilarea elementelor culturale specializate pentru transferul lor în limba şi cultura de destin. Recomandată pentru:
 • prospecte
 • documente promoţionale
 • site-uri de înterprinderi
 • campanii publicitare şi comerciale
Traducere audiovizuală: Cuprinde două modalităţi: subtitrarea şi doblajul. Dimpotrivă, serviicile noastre în Toledo sunt dedicate exclusiv la subtitrare deoarece costul doblajului este mai scump şi complex. Scopul subtitrării este de a sincroniza imaginea si sunetul cu subtitrările. Subtitrările sunt unităţi de text care apar pe ecran (limba de origine nu se traduce în mod literal ci se concentrează informaţia de pe ecran). Recomandată pentru:
 • filme
 • scurtmetraje
 • video
 • documentare
 • seriale TV
Traducere medicală: Este una dintre traducerile cele mai solicitate deoarece a crescut numărul documentelor şi progresul tehnologic în ştiinţa medicală necesită de un traducător cu experienţă în domeniu. Recomandată pentru:
 • eseuri
 • articole de cercetare
 • documente pentru pacienţi
 • manuale
 • prospecte
 • informaţii pentru pacienţi
 • documente şi manuale medicale, etc.
Traducere generală: Este traducerea de care se ocupă majoritatea traducătorilor. Cuprinde texte de domeniu general:
 • articole de ziar
 • Articole didactice
 • eseuri
 • disertaţii, etc.
Traducere legală: Verbalika vă ajută cu traducerea textelor legale sau de drept. Poate fi o traducere oficială sau nu, dar întotdeauna este executată de un traducător autorizat în Toledo. Recomandată pentru:
 • Contracte de vânzare-cumpărare, de arendare, de licenţă de software, de licitaţii, de agenţii…;
 • Diplome de studii, de decesuri, de naştere, apostilles…;
 • Acte, testamente, procese…;
 • Orice tip de document legal.